Privacybeleid

Gegevensbescherming

Blanky streeft naar een duidelijk en transparent beleid ivm de algemene wetgeving rond de bescherming van data (GDPR). Alle informatie die de klant deelt, wordt enkel gebruikt om betalingen en verzendingen te verwerken. Enkel en alleen indien de klant hiermee akkoord gaat, wordt zijn data gebruikt voor marketingdoeleinden.

Op eender welk moment, wanneer de klant de verwijdering van zijn data verlangt, zal Blanky dat doen binnen de 30 dagen. Alle persoonlijke data zal enkel door Blanky worden gebruikt. In het geval we worden gehackt, informeren we de klant meteen.

De online winkel van Blanky wordt bestuurd door het e-complatform Shopify, dat software maakt voor online winkels en retail verkooppunten. Alle informatie en processen in de online winkel van Blanky worden beschermd door de algemene berschermingsvoorwaarden van Shopify.

Blanky garandeert de vertrouwelijkheid van alle data die door de gebruiker wordt gedeeld. Alle velden met noodzakelijke persoonlijke informatie in het formulier zijn als zodanig aangeduid en zijn nodig opdat Blanky haar diensten kan uitoefenen. Het is de verantwoordeiljkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat al de velden correct zijn ingevuld, indien dat niet het geval is dan kan Blanky de dienst weigeren.

Alle persoonlijke data wordt bewaard en verwerkt in de databases van Blanky en wordt enkel gebruikt om aan het contract en / of relatie met de klant te voldoen. In het geval Blanky daarvoor gemachtigd is, worden de data ook gebruikt om producten aan te kondigen.

Volgens de geldende wetgeving heeft de gebruiker het recht om zonder enige extra kost toegang te krijgen tot zijn persoonlijke data, deze te laten verwijderen of te laten updaten. Dit kan per direct of op schriftelijke aanvraag. De gebruiker kan ook eisen dat zijn data niet langer gebruikt wordt voor doeleinden die eerder werden aangegeven. Daarvoor dient de gebruiker contact op te nemen met het departement dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de data: team@blankysleep.com

Aangezien het internet een open netwerk is, kunnen persoonlijke informatie van de gebruiker, alsook andere informatie, bekeken worden en blootgesteld worden aan misbruik door derden, personen of onbevoegde entiteiten. Blanky kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor die toegang/informatie.

Intellectuele eigendom

Blanky.pt is een geregistreerde website en de diensten op de site vallen onder de verantwoordelijkheid van Blanky.

De gebruiker erkent dat de diensten confidentiële informatie bevatten en beschermd worden door het auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en andere toepasbare wetgeving.

De gebruiker erkent dat alle inhoud die deel uitmaakt van de publiciteit van Blanky, gebruikt in eender welke promotie of het gebruik van de naam van een sponsor of partner, beschermd wordt door de wetten omtrent de auteursrechten, industrieel eigendomsrecht en andere toepasbare wetgeving. De inhoud mag enkel gebruikt worden na een expliciet akkoord van Blanky.

De gebruiker houdt zich eraan de rechten hierboven genoemd te respecteren en geen acties te ondernemen die de wet of de verscheidene rechten overtreden, zoals bijvoorbeeld het kopiëren, commercializeren of het openbaar maken van de inhoud; of andere ongeauthoriserde handelingen die hetzelfde effect hebben.

Gebruik van Cookies

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op blanky.pt te verbeteren. Zo kunnen we ook onze webpagina optimiseren. Blanky.pt gebruikt de volgende cookies:
 
- Sessie-cookies, die automatisch worden verwijderd van zodra u de browser sluit
- Correctie-cookies, die automatisch worden verwijderd na verloop van een bepaalde tijd en die variëren van cookie tot cookie. Het is mogeljik om ze te vewijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.